RSS

Tag Archives: สถานทีท่องเที่ยวใน กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด3

เปลี่ยนบรรยากาศจากทะเลน้ำตกมาเที่ยวแนวอนุรักษ์ที่ ไม่ไกลจากกรุงเทพ คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด กรุงเทพมหานคร ของกรมประมง ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ที่เดินทางสะดวก มีพันธ์ปลาน้ำจืดที่หาดูยากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและยังพันธ์ไม้หลากหลายชนิดให้ดู

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 นับเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในกรมประมง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉพาะของสัตว์น้ำจืด และพืชน้ำจืด มีทั้งหมด 3ชั้น ที่เด่น ๆ ได้แก่ ปลาเทพา ขนาดใหญ่เกือบ 3 เมตร ในตู้ขนาดใหญ่ด้านหน้าประตูทางเข้า ปลาตะพัด สายพันธุ์ไทยที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติ ซึ่งในอดีต เคยมีการเลี้ยงรวมกัน ณ ที่นี่นับสิบตัว และโครงกระดูกปลากระโห้ ขนาดใหญ่….ดูข้อมูลเพิ่มที่นี้ 

 

เกมส์รถแข่ง เกมส์แข่งรถ | เว็บไซต์รวมเกมส์
ท่องเที่ยวไทย , ปฎิทินท่องเที่ยว | เว็บไซต์รวมเพลงสากลใหม่
ท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยว | ทุกวันได้ที่ >http://www.tlcthai.com/travel/

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , ,